T M S   P R O J E K T:

ING. JIŘÍ TREYBAL - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY, VEDOUCÍ ATELIERU
ING. ARCH. HELENA MALINOVÁ - ARCHITEKTKA
ING. PAVEL POLAN - PROJEKTANT
ING. JANA TREYBALOVÁ - PROJEKTANTKA, ÚČETNÍ
ING. MICHAELA KŮSOVÁ - PROJEKTANTKA
BC. MARTINA GRUBEROVÁ - ASISTENTKA
ING. JITKA BLÁHOVÁ - PROJEKTANTKA

S P E C I A L I S T É,   S P O L U P R A C O V N Í C I:

ING. PAVEL MÍKA - VYTÁPĚNÍ A PLYN - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
JIŘÍ GREGOR - VYTÁPĚNÍ, PLYN, VZT A ZI - AUTORIZOVANÝ TECHNIK
PAVEL BĚLE - ZDRAVOTNÍ INSTALACE - AUTORIZOVANÝ TECHNIK
ING. PAVEL HARANT - VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ - AUTORIZOVANÝ TECHNIK
ZDENĚK VOSÁTKA - ELEKTROINSTALACE - AUTORIZOVANÝ TECHNIK
DELNET S.R.O. - ELEKTROINSTALACE
ING. PAVEL BUBLÍK - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
ING. MICHAELA ŠPERLOVÁ - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
ZDEŇKA BARCÍKOVÁ - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - AUTORIZOVANÝ TECHNIK
ING. MIROSLAV JANOUŠEK - DOPRAVNÍ STAVBY - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
ING. ROMAN BALÍK - KONSTRUKCE, STATIKA - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
AVC PRAHA SPOL. S R.O. - ING. PETR NOVOTNÝ - AKUSTIKA - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
ING. ZDENĚK ŠVEHLA - GEOLOG - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
ZDENĚK KOZLÍK - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY - AUTORIZOVANÝ TECHNIK
PAVEL HRBA - VÝKAZY VÝMĚR, ROZPOČTY
MGR. ONDŘEJ MALINA, Ph.D. – ARCHEOLOG